Soutěž #HusseNaCestach

Chceš vyhrát pro svého chlupatého parťáka barel na granule s hromadou překvapení, cestovní deku a nebo skvělou misku Husse? Nahraj fotku se svým chlupatým parťákem s letošní dovolené a s hashtagem #HusseNaCestach. Ze všech nahraných fotografií vybereme 3 výherce. Než se ale zapojíš, prostuduj si podrobně kompletní pravidla.

Pravidla soutěže:

1. Soutěž probíhá od úterý 3. září 2019 do neděle 15. září 2019 do 23:59.

2. Třem soutěžícím rozdáme jednu z hlavních cen.

3. V soutěži budou uděleny celkem tři výhry. Každému výherci po jedné ceně.

4. Podmínky soutěže:

○ Zareaguj na soutěžní příspěvek tím, že nahraješ fotku se svým parťákem z letošních prázdnin a s  hashtagem #HusseNaCestach.

○ Ze všech fotogttafií vybereme tři výherce.

○ Po vyhlášení se musí výherce ozvat do soukromých zpráv, kde s ním proběhne domluva ohledně doručení výhry. Neozve-li se výherce do 3 pracovních dnů od zveřejnění informace o výhře, výhra propadá.

5. Soutěžícím může být jen fyzická osoba starší 18 let. Účast v soutěži je podmíněná trvalým pobytem a doručovací adresou v České republice. Soutěže se nesmí zúčastnit osoba, která je v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k provozovateli a je osobou blízkou k osobě v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k provozovateli.

6. Účast v soutěži je dobrovolná a svou účastí vyjadřuješ souhlas s pravidly.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu/doplnění pravidel a zkrácení/prodloužení/zrušení soutěže.

8. Na výhry ze soutěže se nevztahuje právní nárok, nárok na výhru nelze převést na další osobu. Nelze požadovat místo výher finanční plnění/jiné zboží. Vymáhání výhry soudní cestou není možné. Výhra nelze vyměnit.

9. Pořadatelem této soutěže je Husse.cz, Facebook mezi pořadatele nepatří a na průběhu soutěže se nijak nepodílí.

10. Výherci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jejich jméno a fotografii, zvukové či obrazové nahrávky s nimi pořízené, popř. jimi napsané dokumenty k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Scroll