Soutěž o misku Husse

Chceš vyhrát pro svého chlupatého parťáka misku Husse? Nahraj fotku svého pejska nebo kočičky, jak jste společně oslavili Vánoce. Ze všech nahraných fotografií vybereme jednoho výherce. Než se ale zapojíš, prostuduj si podrobně kompletní pravidla.

Pravidla soutěže:

1. Soutěž probíhá od pondělí 20. ledna 2020 do neděle 26. ledna 2020 do 23:59.

2. Jednomu soutěžícímu rozdáme misku Husse.

3. V soutěži bude udělena celkem jedna výhra.

4. Podmínky soutěže:

○ Zareaguj na soutěžní příspěvek tím, že nahraješ fotku se svým chlupatým parťákem z proběhlých Vánoc

○ Ze všech fotogttafií vybereme jednoho výherce.

○ Po vyhlášení se musí výherce ozvat do soukromých zpráv, kde s ním proběhne domluva ohledně doručení výhry. Neozve-li se výherce do 3 pracovních dnů od zveřejnění informace o výhře, výhra propadá.

5. Soutěžícím může být jen fyzická osoba starší 18 let. Účast v soutěži je podmíněná trvalým pobytem a doručovací adresou v České republice. Soutěže se nesmí zúčastnit osoba, která je v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k provozovateli a je osobou blízkou k osobě v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k provozovateli.

6. Účast v soutěži je dobrovolná a svou účastí vyjadřuješ souhlas s pravidly.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu/doplnění pravidel a zkrácení/prodloužení/zrušení soutěže.

8. Na výhry ze soutěže se nevztahuje právní nárok, nárok na výhru nelze převést na další osobu. Nelze požadovat místo výher finanční plnění/jiné zboží. Vymáhání výhry soudní cestou není možné. Výhra nelze vyměnit.

9. Pořadatelem této soutěže je Husse.cz, Facebook mezi pořadatele nepatří a na průběhu soutěže se nijak nepodílí.

10. Výherci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jejich jméno a fotografii, zvukové či obrazové nahrávky s nimi pořízené, popř. jimi napsané dokumenty k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Scroll